Besøg på Frølundgårdene - Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn

Gå til indhold

Besøg på Frølundgårdene

Arrangementer > Afholdte Arrangementer > 2017
Onsdag den 17. maj 2017
Sunds-Gjellerup Avis 24/5 2017
Se billeder her
Tre generationer spiller ud....
Overvældende deltagelse i besøget på Følundgårdene
Tekst: Erik Juul, Billeder: Villy Vejnø
 
LOKALHISTORIE På en dejlig forsommeraften afholdt Lokal-historisk Forening for Gjellerup Sogn sit første besøg i 2017 i rækken af "kend dit sogn" arrangementer.
Foreningen havde indgået en besøgsaftale med de tre generationer, som har drevet/driver gårdene Frølundvej 80 og 83, nemlig nestor Carl Emil Rahbek, Anders Rahbek og Brian Rahbek.
Det blev noget af et tilløbsstykke, godt 90 deltagere lagde denne aften vejen omkring Frølundvej 83, hvor gårdspladsen og tilstødende arealer hurtigt blev fyldt op med biler og en plads indtaget i maskinhuset til de medbragte stole, således alle var klar til aftenens forskellige indlæg.
Efter formanden Svend Øe's velkomst og lidt geografi om området og noget lokalhistorie blandt andet fra de bogudgivelser, der findes om området, og som er med til at give et historisk tilbageblik.
Rahbek slægten
Rahbek slægtens anden generation Anders tog herefter over og gav forsamling et indblik i, hvordan udviklingen var forløbet fra hans køb af Frølundvej 83 i 1983, samt parløbet med faderen i omkring 15 år og overtagelse af nr. 80 omkring årtusindskiftet. Igennem årene er blevet opkøbt otte gårde i nabolaget. En voldsom udvikling i den tid han har været landmand, til at han i dag har et samlet areal på 300 ha jord, desuden har han 150 ha forpagtet.
16.500 grise
Bedriften drives med to fast ansatte plus familien og de opfeder 16.500 grise pr. år, hvilket på slagteriet skaber beskæftigelse til ca. 16 mand eller en mand pr. 1.000 leverede grise. Smågrisene modtages i vægtklassen syv kg. og vejer i slagtefærdig stand omkring 95 kg, Hver mandag leveres ca. 300 grise. Anders's øjemål siger ham, hvornår en gris er klar til levering.
 
Besøg på nr. 80
Aftenen var i en kort periode forlagt 800 meter til nr. 80, med et stuehus fra 1870. Produktionen foregår i flere staldbygninger, der ikke er tilgængelige af hensyn til faren for smitte med MRSA, som der har været ro omkring i længere tid.
Et kig i bygningen med et stort halmfyr blev det dog til. Fyret fodres automatisk med 500 kg bigballer efter snitning. Årligt fortæres 175/180 tons halm, der er med til at levere opvarmningen — også til fire naboer. Udover eget forbrug er man i stand til at eksportere halm til Tyskland og Holland.
Maskinparken
Tilbage på nr. 83 efter en rask lille travetur, hvor tre af maskinerne blev præsenteret af henholdsvis Søren, der har været ansat i 12 år samt tredje generation i Rahbek slægten Brian, der senere fortalte os, at han håbede på, at kunne overtage bedriften ad åre.
Søren er pilot på gyllevognen med en nedfælderbredde på 28 meter og forsynet med alskens teknik — pris omkring 1,5 mio. kroner uden traktoren, der koster et sted mellem 1,5 og 2 mio. kroner.
Brian gav os et indblik i det opstillede sprøjtekøretøjs teknik og senere kæmpen af en mejetærsker med et skærebord på 30 fod eller omregnet til en mere kendt målestok ni meter med en kapacitet i korntanken på 1100 1. Mejetærskeren er forsynet med udbytte og fugtmåler.
Et tilbageblik
Siddepladserne blev på ny indtaget, og nestor Carl Emil tog over. Han kom til Frølund i november 1959 og købte Frølundgård for 275.000 kroner.
Han gav forsamlingen et indblik i områdets historie, Kong Peter høj, Harrehøj, der begge er sløjfede, og hvordan gårdene i Frølund i sin tid blev opdelt. Senere kom krisen i landbruget, hvor omkring halvdelen af gårdene i Frølund måtte kapitulere. Han har en ambition om, at byboer og landbrugere skal komme til at snakke noget mere sammen, det håber han vil lykkes.
Så tog Carl Emil de hvide handsker på, han havde nemlig været på Museet i Herning for at ”låne” sine fund i marken, bestående af en bronze økse fra 1200/1500 før Kristus samt to spydspidser. Ved nærmere undersøgelser er der konstateret organiske materialer på fundene.
Med Brians assistance havde nogle unge mennesker fyret op under grillen, og stod klar til at servere en dejlig grillpølse med tilbehør samt øl og vand. Anders's hustru Birgit havde - udover at styre oprydningen i maskinhuset - også fået tid til at bage en dejlig kage.
En præsentation af billeder ledte deltagerne igennem livet på gårdene med tilhørende kommentarer og oplysninger om grisens udvikling, ændringen i mængden af anvendt foder og alligevel en mere kødfuld gris. En drone havde været i luften og foreviget markarbejdet, men tilstanden i afgrøderne hentes sæsonen igennem ned fra en russisk satellit. EDB tidsalderen har også i stor udstrækning vundet indpas i en moderne landbrugsbedrift, men som Anders sluttede af med, er det et spændende erhverv med mange restriktioner og indimellem manglende forståelse i samfundet, men han er stolt af at være landmand og synes at det er meget sjovt.
Formanden takkede familien Rahbek og sluttede endnu en vellykket og godt arrangement af med at overrække dem et matrikelkort over et større område, så han håbede, at alle deres jordbesiddelser var kommet med.

Tilbage til indhold