Generalforsamling 2018 - Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn

Gå til indhold

Generalforsamling 2018

Arrangementer > Afholdte Arrangementer > 2018
21. marts 2018
 STIGENDE INTERESSE FOR LOKALHISTORISK FORENING.
Lokalhistorisk forening for Gjellerup sogn mærker øget interesse.
Tekst og foto af Kristian Graversgaard
Generalforsamlingen i lokalhistorisk forening for Gjellerup sogn blev indledt med, at formanden Svend Øe genop-friskede, at det i år er 100 år siden Jens Chr. Rabis som
frivillig ambulance chauffør i et amerikansk sanitetskom-pagni under første verdenskrig faldt i Frankrig 22. sep-tember 1918, kun halvanden måned før fredsslutningen, der blev underskrevet 11/11 klokken 11.  Som andre, der faldt på slagmarken, blev han begravet i Frankrig på en krigskirkegård. Men familien ønskede ham begravet i Gjellerup. Med Ribe biskoppens tilladelse og betalt af den amerikanske regering blev hans lig ført til Gjellerup, hvor han 1921 blev genbegravet i en jernkiste.
 
Af beretningen fremgik det, at der var en stigende interesse for det lokalhistoriske arbejde med en pæn medlemsfremgang til følge.
 
Den stigende interesse viste sig også, når det det gælder foreningens arrangementer i serien: ”Kend dit sogn”. Man havde besøgt Frølundgårdene, Tang Cavi-art og Elas. Sidstnævnte måtte endog dubleres.
 
Interessen for disse lokale virksomhedsbesøg bevirker blandt andet, at man i år vil gentage besøget på Egetæpper, skønt det kun er et par år siden, man sidst var der. Derudover er planlagt besøg hos Alpis lagerhaller og et møde i Kirkeladen med Jens Fjelde fra Kærshovedgård.
To gange drager man uden for sognet for at se Gedhusmuseets samlinger af gamle fly.
Tante Møhge stolen.
 
Jens Jørgen Rask informerede om den lokalhistoriske samling.  Arbejdsgruppen, der mødes en gang ugentlig, har efterhånden fået digitaliseret over 2700 billeder og 18 filmsentenser af historisk værdi for sognet. Materialet er nu tilgængeligt på Arkiv.dk, hvor personer med interesse i lokalhistorie eller måske slægtshistorie frit kan søge i billedmateriale.
 
Undertiden kan foreningen også forsøge at hjælpe andre. Fra Autogalleriet var kommet en forespørgsel om hjælp til at finde historien bag en meget speciel kørestol, som helt sikker er kendt af mange i Gjel-lerup under navnet ”Tante Møhge stolen”. Man ved den har været brugt af en person i Hammerum. Men af hvem og hvornår? For cirka 30 år siden stod den udstillet på en af gangene på Gjellerupskolen. Derfra kom den ned på skolens skolemuseum, som for et par år siden blev flyttet til Holtbjergskolen, hvorfra den er kommet videre til Autogalleriet. Skulle en af avisens ældre læsere kende dens bruger, kan man kontakte lokalarkivet oven over Hammerum bibliotek.
 

Kapgang i kirketiden.
Det traditionelle historiske indslag stod Niels Knudsen fra Hammerum for. Meget underholdende og med flere lune bemærkninger fortalte han om Hauge GIF. Man kan beskrive historien som: Fra mark til 3. division. Det hele startede med, at nogle ungkarle i juni 1940 begyndte at spille håndbold ved Hauge gamle skole. Allerede året efter stiftede man Hauge håndboldklub, der lånte en mark fyldt med kokasser. Økonomien rakte kun til at cykle ud til kampene. Ihærdighed med amerikansk lotteri og dilettantforestillinger samt salg af anpartsbeviser hjalp imidlertid på økonomien, og det blev besluttet at forsøge sig i Dansk håndboldforbund. Det viste sig at være en god ide, og klubben som efterhånden rykkede op i 3. division fik status af egnens bedste håndboldklub.
 
I begyndelsen af halvtredserne begyndte man på kapgang. På det tidspunkt var Sdr. Omme Danmarks førende kapgangsby og havde landets mest moderne kapgangsanlæg. Men man tog kampen op og fik en kapgangsafdeling, man regnede med. Men alt har sin pris. Klubben blev så god, at den fik tildelt danmarksmesterskabet i 1954. Mesterskabsruten gik fra Hauge til Hammerum og retur igen. Succesen syntes totalt, idet man fik på hjemmebane en danmarksmester, som også kom på landsholdet. Men kritikken lod ikke vente på sig. Mesterskabsstævnet blev afviklet ind over kirketiden, og den stedlige præst blev ikke sen til at påtale sin miskredit.
Tilbage til indhold