Generalforsamling 2015 - Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn

Gå til indhold

Generalforsamling 2015

Arrangementer > Afholdte Arrangementer > 2015
Onsdag den 4. marts 2015
Ordinær generalforsamling på Hammerum Skole
Fra Sunds Gjellerup Avis den 11. marts 2015
Nostalgi og lokalhistorie
Generalforsamling
Af Kristian Graversgaard
Lokalhistorisk Forening for Gjellerup sogns general- forsamling bød som vanlig på nostalgi, hvor man sad og nikkede, mens andre tænkte: Det kan jeg godt huske.

Formanden Svend Øe begyndte sin beretning med ordene: Vi er en forening, der kigger mere bagud end forud. Han fortsatte med at betegne foreningens interesse i at blotlægge sognets ændringer og historie mere, end interesse i at forudsige fremtiden. Som eksempel på de markante ændringer nævntes, at der under den store
epidemi af Mund og klovsyge 1954-55 var 221 kvægbe-sætninger i sognet, som alle skulle vaccineres. I dag er der to gårde tilbage med malkekvæg.
Den voksende historiske interesse viser ved et voksende medlemstal, der er nået på den pæne side af 200.
Endelig blev årets største arrangementer omtalt, herunder foreningens 50 år og Arkivets 25 år.

Arkibas giver muligheder
 Efter valgene til bestyrelsen, hvor Jette Jensen, Frode Madsen og Jens Jørgen Rask alle blev genvalgt, orienterede Jens Jørgen Rask om Arkivet, hvor syv frivillige er i gang med at scanne billeder ind på det nye landsdækkende system Arkibas. Det er et fælles system for små, lokale arkiver.
Interesserede kan derpå sidde hjemme i sin egen stue og lede efter gamle billeder fra sin hjemegn - og måske finde fotos af slægtninge eller bekendte.
Jens Jørgen Rask demonstrerede på overbevisende måde, hvor mange personer man rent faktisk kunne finde. Det til trods han kun brugte nyindleverede billeder fra det gamle Hammerum. Adressen er: Arkiv.dk.
 
Et Hammerumfirma , der arbejder underjordisk
Det traditionelle lokalhistoriske indlæg blev leveret af Peer Knudse, der fortalte om sin fars entreprenørvirksomhed Søren Knudsen.
Flere billeder fra aftenen her.
Tilbage til indhold